Πώς να γράψετε και να τελειοποιήσουν το βιογραφικό σας / Resume


Πώς να γράψετε και να τελειοποιήσουν το βιογραφικό σας / Resume

The only thing that makes people to write or dust up their CVs or resumes is to get invited for a job interview, με απώτερο σκοπό να πάρει μια επιθυμητή εργασία. No one wastes his time writing his CV or his resources paying a writer to highlight key points in his resume if he never desires a particular job, and that is why crucial attention must be paid to your CV writing skills so that you don’t have your document thrown into the trash can. Hundreds of job applicants wait eagerly for a call-back after submitting their CVs to several employers, but they only wait in vain without getting any call-backs because the employer or screener has thrown their documents into the trash can without a second look: because the job applicants fail to impress the employer within the first 30 seconds of perusing their documents.

You sure don’t want to experience this kind of rejection based on the way you’ve written or formatted your CV, and that is why you must pay particular attention to how best to get it done. There is no harm paying a resume-writer or professional to do it for you if you don’t know how, but ensure that he justifies everything he’s done on the document to you because the final burden lies on you; you will be the one justifying and explaining anything to the interviewer or employer. But then the following tips on how to write and fine-tune your CV or resume would help greatly to getting you to occupy that desired position in that company:

1. Get a professional CV writer: We hinted at this earlier. You must ask friends or family to help you write and format your CV if you don’t know how; and you might pay a professional resume writer some fee to obtain an excellent result. Many firms out there do nothing but resume writing, and they understand all formats and the requirements for each type of job and for each company or industry, so they’d be in a good position to help advance your CV and make it acceptable within seconds.

2. Highlight skills and experience: It is good for your CV to list your academic and educational accomplishments, but most modern employers are more interested in what you have done for others and what you can do for them. So highlight your skills and relevant experiences and how they relate to the job at hand vis-a-vis your education for the job.

3. Use the proper CV format: There are many CV formats today, and some employers prefer some particular formats over others. So ensure you follow the proper chronological format, reverse-chronological order, or hybrid formats when formatting your CV.

4. Use the right keywords combination: Use the keywords used in the job ad and a combination of it when applying for the job. And the reason for this is that some employers use digital tools to weed out irrelevant CVs, and these tools depend on highlighted keywords related to that particular job. So be careful to use the correct keywords always.

5. Target a specific employer: Write your CV to target a specific employer, and that is where the above point on keywords usage comes handy. Do not use a generic CV because employers have a way of knowing they are not targeted by any particular resume and this infuriates them.

6. Follow advert or advertised instructions: Follow the advertised instructions when formatting and delivering your CVs. If you’re delivering through email, be sure to use the given subject-line, and attach it with the mail or follow any given instructions.

7. Make it error-free from typos: Do you need to be told that your CV must be free of all typos? Maybe you should. So ensure it is free from all typos or any grammatical errors that might put anyone off.

Photo credits: Flazingo Photos


Επωφελήθηκαν από αυτό το post? Ευγενικά χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ανταλλαγή παρακάτω για να μοιραστείτε τη θέση για το αγαπημένο σας κοινωνικά δίκτυα. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε μείνετε ενημερωμένοι με τα άρθρα μας, εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.

GET ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Τοποθετήστε το email σας εδώ για να λάβετε νέα θέση σε εγρήγορση