6 เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของการทำงานจากที่บ้าน


Working from Home

Working from home is the next best thing to working in an office or site, and it fast becoming the choice of many women and men across America and the whole world. The internet has made working from home or telecommuting a great success, และ many entrepreneurs are exploiting the technology to make easier money than was otherwise thought possible. Apart from the fact that many workers would prefer to work from home in order to be closer to their families and to cut down on the stress and cost of commuting, many employers are now considering work-at-home options for their employees because it allows them cut down on overhead expenses like power, rent, transport allowances, insurance, stationery, and other office or workplace expenses.

You can make as much money from home as you make in the office or any workplace, but you need to have the discipline it requires to work in an office setting to work at home. The following are some tips to apply if you want to make working from home a great success than even working in any office – and truth be told, many women who work as freelancers from home would never consider working in any office anymore because of the monthly incomes they make from home – here then are some tips to consider:

Have a dedicated workspace: You must set a room apart as an office or set some space apart as a workspace for you to do your job. This workspace must be as sacred as any office for making money, and it must be respected as such as the place that keeps the home-front running.

Set up your work equipment: You might need to set up your home workspace with a personal computer system, work chair and table, stationeries, and whatever tools you’d need to do your job effectively; and do not forget to have a power generator if the electricity in your area is not stable enough.

Subscribe to internet connections or any work tools: You must have all the tools you need to do your job effectively if you’re freelancing from home, and chief among this might be an internet connection. If you’re freelancing as an editor, writer, graphic designer, website developer, accountant, transcriptionist, or others, you’d need the internet to receive job orders and to deliver the same.

Develop work papers and documents: You must keep proper accounts of your business, and ensure you also have proper documents to make your work-at-home venture a professional one. Invoices, pay cheques, account books, documentations, tax filings, Insurance policies, business cards, and any other documents must be properly kept for accountability.

Pay the needed taxes if required: If you are required to pay taxes as a work-at-home person, then you must make provision for this so that you don’t run afoul of the law.

Keep the children or neighbours: This can’t be stressed enough. Children and nosey neighbours must be kept away while you are working so that they don’t disturb you in any way or you might see your concentration and schedule or quality of work getting affected.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่