ทำไมพวกเขายิงคุณวิธีที่พวกเขา

ทำไมพวกเขายิงคุณวิธีที่พวกเขา

It is never a palatable experience to be fired from your dream job, but it is not the end of the world, is it? You may be shocked to find yourself in the job market after several years behind an internet-enabled PC in an air-conditioned office where you had been leading a team, but being fired from your workplace presents you with some opportunities that you’d never see until you’re calm enough to analyse the situation and see what needs next to be done.
But before working out how to make the best of the situation, it is always helpful to review what went down and what remote or immediate factors contributed to your termination.

1. Inability to fit into company culture: Almost every business organisation has their own ways of doing things, and these are the laid-down standards and procedures for getting anything done. You are often indoctrinated or given an orientation to know how these work for them, and these constitute their culture and system. Inability to adapt to your firm’s culture might have spelt your doom, because you must have been perceived as working contrary to the organisation or sabotaging their efforts in some way.

2. You committed a grievous error: You must have committed a grievous blunder that the management considered unforgivable. You could have made a mistake that cost the organisation dearly in terms of money and reputation, and the ultimate sacrifice might be to let you go. Every business organisation considers its continued existence of supreme importance to which anything or anybody else is secondary, and so they won’t mind asking you off if they find you working contrary to the organisation or undermining its interests in any way.

3. Your attitudes and personality are plain riotous: If the management has found your attitudes offensive or your personality unpractical then they might be forced to let you go. Business organisations don’t have the time to waste on individual employees they find suffers from attitudinal and personality problems, and they’d rather let him go to forestall contamination and trouble.

4. New management has bought over your company: If your former employer has sold his business to another firm then the new management is at liberty to decide who stays and who goes. So if you’re caught on the wrong side of the bargain there is nothing to do but to get philosophical about life. Just move on and see what else life has got in stock for you. The Yorubas say “leave my office does not translate to leave this world” and you must know this.

5. You couldn’t get on well with the others: You will sure have a problem with the management if you have problems getting on along with others. You might have had to deal with other more difficult employees or colleagues but if you lacked the tact to handle it, then you will be at fault and might get punished for it. You sure don’t want this to happen to you, do you?

6. Your supervisor has taken a dislike to you: There is very little medication against it if your supervisor or immediate boss has taken a dislike to you. His dislike might get to a head and result in your termination but understanding why would help you against future reoccurrence of such experiences. Understanding all these and taking them in under the right perspective will help you to move ahead after you have been fired from your job, and to make the best of the situation as best you can.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่