วิธีการทราบถ้าถึงเวลาที่จะออกจากงานปัจจุบันของคุณ

วิธีการทราบถ้าถึงเวลาที่จะออกจากงานปัจจุบันของคุณ

Fear has been keeping many disgruntled workers at their jobs, and they stand a risk of becoming redundant unless they sit up or move toward the door. If your job has lost its shine and you almost day-dream all through the day, then perhaps it is time to move on and seek another job.

You are not condemned to die at your desk, and your job should not become a punishment of some sort if you must make a success of it. Either you know it or not, there comes a time when you must move on – and in fact you knew this, but fear of the unknown has kept you chained to your desk and you feel all the more damned having to plod through the day at a job that has lost its meanings to you. ดี, it’s time you moved on, and if you’re not so sure, the following indicators should tell you when it’s time to leave your current job:

1. You dread the idea of waking up in the morning and going to work: If you hate the idea of having to wake and prepare for work, then it is high time you reviewed your stay at that job. You mustn’t dread waking up in the morning and going to work, but if you ever do, then you must know there’s more to the dread than meets the eye.

2. You spend your day day-dreaming about how things ought to be: If you spend more time day-dreaming at your desk that you actually do working, then you must leave that job. The ideal and cherished job must occupy your attention, but if you hate to tackle the work on your desk and think more of other things rather than work, then it is a sure sign you must move on.

3. You are always thinking you could do better off by yourself: If you have enough good convictions to think you’re better off by yourself, then you might as well go ahead and do better for yourself. Thinking this way shows you’re fed up with your present job because you’re sure better off by yourself.

4. You got a better offer with lots of promise: There is no justification for staying put at your current job if you have better pay offers somewhere else. You shouldn’t stay because you sympathise with your current employer unless of course your sympathy for him feeds and clothes you.

5. You’re more interested in your salary and in nothing else: If all you look forward to is the month-end and the pay-cheque, then you’d better start emptying your drawers. If your salary holds more attention for you than the work on your table, then it means you’ve lost interest and verve in the work and time to start seeking challenges elsewhere.

6. You just hate this job and don’t know why: You just hate this job and you can’t tell why, then you must look for a job you love and with a reason for loving them. You must love your job for it to hold any motivational value, or the purpose for working will have been lost.

7. You have no challenges and no new motivations to work: If there is really no motivation for you to tackle the tasks on your desk, then it means that you have no more challenges for doing the said job. As soon as a job loses its value for you, and you have no motivations to do it or it poses no more a challenge, then it’s a sure sign that you must pack your back and head out to the door.

8. You don’t aspire to your boss’s job/position: If you have no real ambition to take over your boss’s job because it lacks appeal to you, then there’s no point waiting around to do your own job. You must either aspire to your boss’s job and position or you’ve really lost it and want out.

เครดิตภาพ: Julian Partridge

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่