5 เครื่องมือทางธุรกิจที่คุณต้องมีเพื่อเพิ่มรายได้

small business tools

You may hardly know this, but there are small business tools that help to drive sales up for every business out there and which you must start using today. There are many things your competitors are doing out there to run you out of business, and one of these is the smart business tools they are using to maximise profit and drive sales. Many of these business tools or resources are software-based, and many are business websites that offer professional assistance for business growths and expansions.

1. LinkedIn: You must be aware of LinkedIn in today’s modern world unless of course you’ve been living in a cave for the past 250 ปี. LinkedIn is more or less the most popular website out there for professionals to network with one another to build businesses. It is a professional networking site for career professionals, small businesses, large corporations, product consumers, and money-making people of all kinds. It is also used for outsourcing jobs and for hiring qualified professionals. Use LinkedIn today to connect with your customers, hire more professionals, interact with other businesses, and generally move your business forward in the global scheme of things.

2. Google: If you think Google is only used for online search purposes or also for emails alone, then you are missing on a good business tool. Google is great for SEO to enable you optimise your small business for customer awareness, and wonderful for business development through its apps. You can make use of Google’s Calendar, Google Analytics for measuring website performance, Google+ Hangouts for social networking, Google Chat for instant messages, Google Docs for sharing documents and file collaborations, Google Drive, Video Conferencing, Youtube, Orkut, and a host of other business apps.

3. RelSci: RelSci stands for Relationship Science and it is a digital platform for managing business relationships between companies and their consumers. This business tool allows companies to understand the marketing factors that influence their decisions and how to maximise relationships to help corporate, financial, and marketing goals among others.

4. Gagein: Gagein is a business application that helps companies to generate business leads and also work out influences that impact upon leads generation. This powerful tool provides a platform where businesses can provide information to be accessed by their customers and also generate factors that leverages on their abilities to generate profitable sales revenues.

5. Yesware: This is rich email analytics software application that is suitable for business technology and development. Yesware works with a sales-driven data and message unification system to deliver value, and it is fully optimised with www.salesforce.com and Google’s Gmail to deliver email solutions that are targeted at promoting your business values and objectives.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่

เครดิตภาพ: Daniel Go