วิธีการขอคำแนะนำการทำงาน

วิธีการขอคำแนะนำการทำงาน

Most new employers would ask you for a referee or recommendations before giving you a job, and most others would ask that a referee or guarantor sign some guarantee form to guarantee that you’d be of good behaviour and that they’d take responsibility if you engage in any untoward or unprofessional conducts. Most people are cautious of giving job recommendations on behalf of others because they fear you could misbehave and tarnish their images, and most others know they could be held responsible if you happen to commit any fraud. So asking people to be a referee or provide a recommendation for you is always a dicey thing, but you might apply the following strategies and win their favour if you’d do it correctly:

- Be selective of who you ask for a reference: Not everyone can qualify for a good job referee, and some employers would not even accept a relation or family member. So be careful and ensure that the person you ask for a job recommendation is perfectly qualified to do so and is a respected member of the community or some industry professional.

- Ask nicely and with all humility: The key to obtaining most job reference lies in asking nicely and with all politeness. Knowing how to ask for job recommendations wins half the battle, and is a great step toward achieving your purpose. Ask nicely, at the right time and place, and with all humility, and you’d have your recommendation as soon as you want it.

- Tell them the purpose of the recommendation: It is always helpful to tell people why you want the reference or recommendations. No one would give you a reference or recommendation unless they know why they are doing so; and in fact why they must provide you with one. Explain you need it for a job requirement and provide them with convincing reasons why they should help you out.

- Hint at the risks involved: Let them know that you aren’t getting the job unless of course they provide you with a positive recommendation, and that you aren’t going to shame them in any way if provided the document. That you’d really appreciate their help and the confidence they have reposed in you if they provide you with the reference.

- Provide them needed details: You may have to supply them with more details to enable them make up their minds, or do a good job of the recommendation. You could provide them with a copy of the job ad, copy of your CV and cover letter, links to your LinkedIn profile, and a summary of your related experience and suitability to the job.

- Ask your former employer: It may also interest you to ask your former employers for a reference or recommendation if it is required or you are disposed to it. Some may provide you with a “To Whom It May Concern” document or a more personalised reference and recommendation letter. If this is okay by you, then it might be the only clincher you ever need to get your desired job.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่