วิธีการทำงานและได้รับไม่มีปัญหา


วิธีการทำงานและได้รับไม่มีปัญหา

A major setback to getting older and/or working is the ability to learn in school again. Your best bet for going to school is when you’re younger and enrolled at college or university to pursue some degree course, but when you’re much older or working, going back to school is not so easy again if not nearly impossible. Many working adults still want to go back to school today, or rather attain some academic qualifications that will enhance their work experience and career promotions or monthly salaries, but the demands of working from 8 a.m. 5 p.m. has made their educational ambition tough to achieve. Although all hope is not lost, it is still very possible to work and learn with relative ease if you’d apply the following advice: (มากกว่า…)

6 เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของการทำงานจากที่บ้าน


ทำงานจากที่บ้าน

ทำงานจากที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปจะทำงานในสำนักงานหรือเว็บไซต์, และมันได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นทางเลือกของผู้หญิงหลายคนและคนทั่วอเมริกาและโลกทั้งโลก. อินเทอร์เน็ตได้ทำให้การทำงานจากที่บ้านหรือการสื่อสารโทรคมนาคมความสำเร็จยิ่งใหญ่, และ ประกอบการจำนวนมาก มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่จะทำให้เงินง่ายกว่าที่คิดว่าเป็นอย่างอื่นไปได้. นอกเหนือจากความจริงที่ว่าคนงานหลายคนต้องการที่จะทำงานจากที่บ้านเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับครอบครัวของพวกเขาและเพื่อลดความเครียดและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, นายจ้างจำนวนมากกำลังพิจารณาตัวเลือกการทำงานที่บ้านสำหรับพนักงานของพวกเขาเพราะมันช่วยให้พวกเขาลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเช่นพลังงาน, ให้เช่า, เบี้ยเลี้ยงการขนส่ง, ประกันภัย, เครื่องเขียน, และค่าใช้จ่ายสำนักงานหรือสถานที่ทำงานอื่น ๆ.

(มากกว่า…)

วิธีการขอคำแนะนำการทำงาน


วิธีการขอคำแนะนำการทำงาน

Most new employers would ask you for a referee or recommendations before giving you a job, and most others would ask that a referee or guarantor sign some guarantee form to guarantee that you’d be of good behaviour and that they’d take responsibility if you engage in any untoward or unprofessional conducts. Most people are cautious of giving job recommendations on behalf of others because they fear you could misbehave and tarnish their images, and most others know they could be held responsible if you happen to commit any fraud. So asking people to be a referee or provide a recommendation for you is always a dicey thing, but you might apply the following strategies and win their favour if you’d do it correctly: (มากกว่า…)

วิธีการจัดการและนำทีมโครงการ


วิธีการจัดการและนำทีมโครงการ

You are a project manager if you have to manage a team to achieve a project’s objectives. Almost every business organisation has one project or the other at hand, and they are always pursuing to achieve something definite within a particular time-frame; they may assign the project-goal to the sales department, finance department, marketing department, research and development unit, or any relevant department within the organisation and it is the duty of the department’s head to put together members of the proposed project and assign a team leader or project manager over them. The team leader reports back to the project manager and he reports to the department head who in turn reports back to the management. (มากกว่า…)

ทักษะเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มรายได้ของคุณ


Skills That Could Boost Your Earnings

There is always something new to learn, and the more we learn the more skilful and better we are at things. Learning makes the man of us, and it enhances our potential to better our environment and improve our lots in life. There is a saying that the day anyone stops learning is the day he starts dying, and nothing can be truer than this – in fact, many workers are laid off for redundancy because they have largely not learnt an additional skill that can make their service invaluable to employers. (มากกว่า…)