ทำไมคุณอาจล้มเหลวสัมภาษณ์ถัดไปของคุณ


 ล้มเหลวในการสัมภาษณ์ของคุณต่อไป

มีเหตุผลสำหรับความล้มเหลวในงานอยู่เสมอ, ไม่ได้มี? ในความเป็นจริง, มันอยู่ไกลง่ายต่อการล้มเหลวในบางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งเดียวที่ - และเหตุผลของเรื่องนี้อยู่ไม่ไกลจากความจริง: คุณจะต้องทำอะไรที่จะล้มเหลว, และคุณจะต้องทำสิ่งที่พิเศษที่จะประสบความสำเร็จ. ไม่ว่าเหตุผลของคุณสำหรับความล้มเหลวในการสัมภาษณ์งานที่ผ่านมา, คุณยังคงยืนเป็นโอกาสที่ดีของความล้มเหลวในการสัมภาษณ์งานมาเว้นแต่ของหลักสูตรที่คุณดูออกสำหรับจุดต่อไปนี้ - (มากกว่า…)