למה אתה עלול להיכשל בראיון הבא שלך


 Fail Your Next Interview

תמיד יש סיבות כישלון במטלה, הם לא שם? למעשה, זה הרבה יותר קל להיכשל במשהו יותר להצליח באותו דבר - והסיבה לכך היא לא מופרך: אתה רק צריך לעשות שום דבר כדי להיכשל, and you only need to do something extraordinary to succeed. Whatever your reasons for failing past job interviews, you still stand a good chance of failing the coming job interview unless of course you watch out for the following points – (יותר…)