Γιατί μπορεί να αποτύχει Next σας Συνέντευξη


 Fail Your Next Interview

Υπάρχουν πάντα λόγοι για την αποτυχία σε μια εργασία, δεν υπάρχουν? στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο εύκολο να αποτύχει σε κάτι από το να πετύχει σε αυτό το ίδιο πράγμα - και ο λόγος για αυτό δεν είναι παρατραβηγμένη: το μόνο που χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να αποτύχει, and you only need to do something extraordinary to succeed. Whatever your reasons for failing past job interviews, you still stand a good chance of failing the coming job interview unless of course you watch out for the following points – (περισσότερο…)