Γιατί Θα σας απέλυσαν τον τρόπο που το έκαναν


Γιατί Θα σας απέλυσαν τον τρόπο που το έκαναν

Ποτέ δεν είναι μια εύγευστη εμπειρία που πρόκειται να απολυθούν από τη δουλειά των ονείρων σας, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι? You may be shocked to find yourself in the job market after several years behind an internet-enabled PC in an air-conditioned office where you had been leading a team, but being fired from your workplace presents you with some opportunities that you’d never see until you’re calm enough to analyse the situation and see what needs next to be done.
(περισσότερο…)