למה 75% ניו Start-Ups תמות השנה הראשונה שלהם לשגר


why startups die

According to a recent survey in the United States and in Canada, 75% of new start-ups die in their first year of launching, and the reason for this is not far-fetched. (יותר…)