Γιατί 75% New Start-Ups Die Archive

Γιατί 75% New Start-Ups Πέθανε στην πρώτη τους Έτος Έναρξη

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, 75% των νέων επιχειρήσεων πεθαίνουν κατά το πρώτο έτος της έναρξης, και ο λόγος για αυτό δεν είναι παρατραβηγμένη. ...Διαβάστε περισσότερα