Jak wiem, czy to czas, który pozostał aktualnej pracy


Jak wiem, czy to czas, który pozostał aktualnej pracy

Strach został utrzymywanie wielu niezadowolonych robotników w swojej pracy, i stoją ryzyko stania się zbędny, chyba że usiąść lub przemieszczać w kierunku drzwi. Jeśli Twoja praca traci swój blask i prawie dzień-dream przez cały dzień, to może nadszedł czas, aby przejść dalej i szukać innej pracy. (more…)