20 Ερωτήσεις για να απαντήσει σωστά Πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης


20 Ερωτήσεις για να απαντήσει σωστά Πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης

Θα πρέπει πραγματικά να επαινεθεί για την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση, and you must also be praised for desiring to become a successful entrepreneur. But you stand a great chance of failing in your proposed business unless you answer some business questions correctly. (περισσότερο…)