Θα πρέπει να είστε πιο μορφωμένοι και Certified Than εργοδότη σας?


Certified Than Your Employer

Πολλοί εργαζόμενοι απολύθηκαν επειδή αποδεικνύεται ότι είναι λιγότερο ειδική από τη θέση που κατέχουν σε έναν οργανισμό, but must an employee be sacked because he is more qualified than the post he holds? Ή να θέσει με άλλο τρόπο, should employers turn down a job candidate because he is too qualified for the post he is applying for? In another word, what happens when you are more educated and professionally certified than your employer? Is it any fault of yours if you land a job that suits you but at which you are more than qualified? (περισσότερο…)