Měli byste být vzdělaný a certifikován než váš zaměstnavatel?


Certified Than Your Employer

Mnoho zaměstnanců bylo vystřeleno, protože se ukázalo, že jsou méně kvalifikovaní než poštou, kterou drží v organizaci, but must an employee be sacked because he is more qualified than the post he holds? Nebo dát jiným způsobem, should employers turn down a job candidate because he is too qualified for the post he is applying for? In another word, what happens when you are more educated and professionally certified than your employer? Is it any fault of yours if you land a job that suits you but at which you are more than qualified? (více…)