8 Βασικά βήματα για την Fast-Track Απόκτηση Δεξιοτήτων Rapid


Rapid Skill Acquisition

Όλοι συμφωνούμε ότι είναι αρκετά δύσκολο και προκλητικό για να μάθουν νέες δεξιότητες; στην πραγματικότητα, έχουμε σχεδόν μίσος που έχουν για να μάθουν νέες δεξιότητες, επειδή γνωρίζουμε περιπτώσεις αλλαγές στη ζωή μας - και ουσιαστικά απεχθάνονται τις αλλαγές των κάθε είδους. Yet we agree it is often necessary to learn new skills for the sake of our careers and to increase our chances for higher incomes. (περισσότερο…)