אתה צריך להיות משכיל יותר ולקבל אישורים מהמעסיקים שלך?


Certified Than Your Employer

עובדים רבים פוטרו משום שמסתבר שהם פחות מתאימים יותר לתפקיד הם מחזיקים בארגון, but must an employee be sacked because he is more qualified than the post he holds? או לשים בדרך אחרת, should employers turn down a job candidate because he is too qualified for the post he is applying for? In another word, what happens when you are more educated and professionally certified than your employer? Is it any fault of yours if you land a job that suits you but at which you are more than qualified? (יותר…)