מה לעשות אם התפקיד שלך הוא הסתיים באופן פתאומי וללא אזהרה


מה לעשות אם התפקיד שלך הוא הסתיים באופן פתאומי וללא אזהרה

אתה כבר ירית, ואז מה? השאלה המרכזית על השפתיים שלך צריכה להיות "מה הלאה?" אנשים מפוטרים היומיום בגחמות של מעסיקים טיפשיים, ורבים עדיין יישמרו ירו לפני הסוף היום עבור תקלות אף אחד לא מוכן להודות. (more…)