Jak spustit profesionální Meeting


Jak spustit profesionální Meeting

Zamyslete se nad posledním zasedání jste měli. Byl to produktivní? Měli jste pocit, že důležitou součást řízení? Sis vzít něco cenný nebo postihnutelné poté, co skončilo? I’d be willing to bet you answered ‘no’ to at least one of those questions.

Meetings have earned a bad rap because many of them are a waste of time. A survey of 500 office workers by officebroker.com found that UK employees spend around 16 hours per week in meetings, a 25 percent of that time (about 4 hours) is wasted. So how can we change that? (více…)