Làm thế nào để Negotiate Mức lương


Làm thế nào để Negotiate Mức lương

Có luôn luôn có lúc bạn cảm thấy bạn phải có một số tăng lương. Bạn luôn cảm thấy bạn phải thương lượng với một mức lương cao hơn trước khi trở lại cho một công việc mới, và khi bạn đã đưa vào một số tháng hoặc nhiều năm thành công việc và gây ấn tượng với ông chủ của bạn đủ dài. Nó luôn luôn là tốt nhất để thương lượng mức lương cao hơn trước khi bắt đầu một công việc mới vì nó là thời gian tốt nhất để làm điều đó, bạn có thể không có đòn bẩy bạn có bây giờ làm như vậy khi bạn đã chấp nhận và bắt đầu vào công việc, vì vậy tốt nhất để có được sản phẩm tốt nhất như là một điểm khởi đầu cho sự kiện quan trọng hơn nữa. Bạn cũng có thể yêu cầu tăng lương sau khi bạn chắc chắn bạn đã gây ấn tượng cho ông chủ của bạn đủ dài và kiếm được nó dựa trên những gì công ty đã đạt được thông qua những nỗ lực duy nhất của bạn.
(hơn…)