Πώς να διαπραγματευτεί το μισθό


Πώς να διαπραγματευτεί το μισθό

Εκεί έρχεται πάντα μια στιγμή που αισθάνεστε ότι πρέπει να έχει κάποια αύξηση του μισθού. Μπορείτε πάντα να αισθάνεστε ότι πρέπει να διαπραγματευτεί ένα υψηλότερο μισθό πριν από την επανέναρξη για μια νέα θέση εργασίας, and when you have put in some months or years into the job and impressed your boss long enough. It is always best to negotiate for higher salaries before starting a new job because it is the best time to do so, you may not have the leverage you have now to do so when you have accepted and started on the job, so it is best to obtain the best as a starting point for further milestones. You could also ask for salary increase after you are sure you have impressed your boss long enough and earn it based on what the company has achieved through your sole efforts.
(περισσότερο…)