Představení STC.Drivers Depot …


STC Drivers Depot

Drivers Depot is an arm on STC.Staffing, máme k dispozici bazén dobře vyškoleni, dobře vychovaný, zkušený, bezpečnost při vědomí, Dobře vychovaný Řidičské Asistenti za přijatelné ceny. Naši řidiči jsou obeznámeni s silničním provozu předpisů a značek, First Aid and Emergency Response, Safety and Security, Etiquette and Comportment, Personal Hygiene. At STC.Drivers Depot, we are confident that our people are not just better, safer and smarter drivers, but they are better, safer and smarter people. Only a trial can convince you. (více…)