8 ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อ Fast-ติดตามอย่างรวดเร็วได้มาซึ่งทักษะ

Rapid Skill Acquisition

We all agree it is quite difficult and challenging to learn new skills; in fact, we almost hate having to learn new skills because we know it occasions changes in our lives – and we practically detest changes of any kinds. Yet we agree it is often necessary to learn new skills for the sake of our careers and to increase our chances for higher incomes. We could make learning a new skill enjoyable and even fast-track the process while making the most of every moment of it if we applied our minds to the needed tasks, and also employ the following basic steps to fast-tracking rapid skills acquisition.

Go for a lovable task: If it is very necessary that you go for more skills and trainings in your line of business or career, then it is necessary that you make it a lovable task. Go for a lovable skill that you can do without tiring out. You will sure find some skills more enjoyable when learning them than others, so go for enjoyable skills and make it as enjoyable as possible. When you enjoy a task, you won’t notice the passage of time.

Focus on a skill at a time: Learning anything involves deploying some forms of energies, and it is always better to focus your energy on a particular skill at any particular point in time. Ensure you are focused on a skill at a time and you won’t confuse yourself or find it impossible to deal with, and this will help you to save strength and energy while achieving the most from the given task.

Define your performance level: It is always better to know the level at which you can operate while learning a new skill. It will be quite helpful to know how well you can assimilate things or bear with challenges as they relate to new skills. So define your performance level and be certain to operate at this level or you will weary yourself out of interest for the new skill.

Break down the hard skill into simpler sub-skills: There is no gain-saying the fact that you must break down any hard skills into simpler sub-skills. This helps you with dealing with the problem and also helps you have a fuller grasp and comprehension of what you need to achieve and the process for achieving it.

Get the necessary tools to aid you: Be sure to acquire tools that will aid you to learn your new skills with ease and with greater results. Tools are supposed to make things easier, and there are tools in every trade and field; so go for necessary tools and you’d come out learning faster.

Eliminate all practice barriers: The need to practise what you learn cannot be emphasised enough, and so it is quite necessary that you eliminate all barriers that could stop you from practising your trade. And to aid you in this regard, it might be best to set a practice time and set the duration and stick to it. A pre-determined practice time for a specified duration of time will help you to practise your new skills better and with greater discipline. So practise and practise all over again to gain mastery of the new skill and tasks.

Develop a feedback mechanism: You must have a way of judging how you are doing in your learning drive, and the best way to go about this is to have an objective feedback system in place. Your friends and family or associates would be good at providing you with feedback over how you perform, and this will help you with necessary adjustments here and there.

Enjoy the task with quantity, quality, and speed: Now up you go at your learning curve by applying some quality and speed to test your mastery. Increase your speed at the task and apply deep quality practice to see how you fare and you’d soon become a master of the skill.

เครดิตภาพ: delarge

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่