วิธีการทำงานออกโปรโมชั่นของคุณเองในการทำงาน


วิธีการทำงานออกโปรโมชั่นของคุณเองในการทำงาน

If you are tired of watching others get credit and get promoted for every little thing, then it is time to work out your own promotions at work. You may have struggled to be the best at what you do and received commendations that you’re the best at your job, but it is never enough until you get promoted for it. If you’ve put in so much years with so much efforts at an office or organisation without any seeming prospects for promotions and salary increment, then it might be time to re-evaluate your chances of making it in that organisation and dust up your CV for alternative choices.

Gone were the days when you had to wait for management to do an annual or bi-annual review to determine who must be promoted or transferred to another branch; today, you must be the one to determine and work out your own promotions within any organisation with the best of skills and tact. You just can’t wait around for ever for someone to determine when you get something you earnestly deserve and desire, not when you can do something about it first. You must apply the basic skills highlighted herein to work up your way to your desired position in your current company – by putting together a self-promotion plan.

What are your career strengths at the moment? You must commence on your promotion bid by evaluating your current position in your organisation and what you actually do. You must also evaluate your relevance and skills and how they serve the organisation well. You need to bear one main thing in mind in this respect: individuals only deserve career promotions when they are too qualified and experienced for their current positions, and when they are too invaluable for any company to lose. This knowledge will help you to determine the strengths of your qualifications, experience, and invaluable contribution to the overall success of your organisation.

Perform the roles of the position you crave for without overlapping or usurping roles. What this means is that if you desire to attain manager status, then start to perform the roles and functions and duties of the particular manager level you desire without usurping the roles of the current manager. In fact, it is easy to create a management level for yourself if you’d create job opportunities within the organisation and perform the roles; this makes it easy for the management to see your efforts and promote you to that level or even create that managerial position for you.

Just ask your supervisor or manager or the management. ใช่, that is simple enough, just ask the management for a raise or for a promotion and explain or rather demonstrate why you have earned it. You must be able to let your employer know you qualify for higher responsibilities and the rewards that come by it by demonstrating you are able to do it, or even already doing it. Asking might be the last resort if the management pretends deafness or blindness to your efforts, and it might be the only thing that’d work with your employer. Just ask your employer for promotion to some vacant position or ask that a position be created for you, and you’d be surprised you’d get it before you’re through with your boss.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่