Tài trợ: Tuyển tại Bảo hiểm lớn Nigeria

Marketing Executives Vacancy at GNI

Great Nigeria Insurance Plc, a leading and dynamic insurance company request for immediate employment innovative, hard working, focused and result oriented individuals who seek a steady career and financial independence to the vacant positions of Marketing Executives, Risk Advisors and Financial Planner.

The principal objective of GNI is to render qualitative insurance and risks management services i.e. Life Insurance, Auto Insurance, Health Insurance, Special Risks, and other Investment products and services.

Responsibilities
Communicating with target audiences and managing client relationships.
Conducting market research such as customer questionnaires and focus groups.
Contributing to, and developing, marketing plans and strategies.
Evaluating marketing campaigns.
Marketing and sales of insurance products.
Supporting the marketing manager and other colleagues.
Performing other duties as required.

Qualifications and Requirements
Minimum of OND.
Must be diligent, responsible and hard working.
Required Experience: Entry Level

Application Deadline: 31st tháng Ba, 2015

How to Apply
Send your detailed CV to cv@gistheadlines.com

Hưởng lợi từ bài này? Vui lòng sử dụng các nút chia sẻ bên dưới để chia sẻ bài đăng trên các mạng xã hội ưa thích của bạn. Để đảm bảo bạn luôn được cập nhật với các bài báo của chúng tôi, điền email của bạn để đăng ký.

GET FREE CẬP NHẬT
Đặt email của bạn vào đây để có được bài mới cảnh báo