Jak zarządzać i prowadzić zespół projektowy

Jak zarządzać i prowadzić zespół projektowy

Jesteś menedżerem projektu, jeśli trzeba zarządzać zespołem do osiągnięcia celów projektu jest. Prawie każda organizacja firma ma jeden projekt lub drugą pod ręką, i są one zawsze prowadzą do osiągnięcia coś konkretnego w danym terminie; mogą przypisać Project-cel do działu sprzedaży, Dział finansowy, Dział marketingu, jednostki badawczo-rozwojowe, lub wszelkie istotne dział w organizacji i jest to obowiązkiem szefa departamentu ułożyła członków proponowanego projektu i przypisać kierownika lub kierownika projektu nad nimi. Lider zespołu raporty z powrotem do kierownika projektu, który zgłasza się do kierownika działu, który w raportach zawrócić do zarządzania.

Rola lidera zespołu lub kierownika projektu w zarządzaniu zespołem, aby osiągnąć wspólny cel i cel nie są jedynie rolę, a to wymaga wielkiej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu zarówno ludziom i osiągnięcie wyznaczonego celu. Jako kierownik projektu lub kierownik zespołu, trzeba posiadać pewne umiejętności i cechy, aby umożliwić Ci wykonywać swoje obowiązki dobrze, a niektóre z nich -

- Mają wyraźny zrozumienia celów projektowych: Jesteś wybrany jako kierownika projektu lub kierownika zespołu, bo na pewno lub powinien zrozumieć projekt pod ręką lepsze. Poznać projekt i obecnie i zrozumieć cele i zadania są tak, że można opracować strategie i przydzielać zasoby lub przypisać członkom zespołu odpowiednio. Musisz zobaczyć więcej niż to, co widzą inni, i być w stanie kontrolować wydarzenia i sytuacje, jak spirala w kierunku wykonywania potrzeb projektowych i realizacji jego celów.

- Precyzyjne określenie roli i odpowiedzialności: Musisz być w stanie jasno określić role i obowiązki każdego członka zespołu. Upewnić się, każdy członek zna swoje zadania i obowiązki o ile projekt jest zaniepokojony, i musi również być w stanie wyjaśnić kwestie, które odnoszą się poszczególne obowiązki wobec rozwiązywania założone cele projektu.

- Negocjacyjne i umiejętności rozwiązywania konfliktu: Musisz posiadać wielkich umiejętności negocjacyjne i móc pracować rzeczy wokół dla członków zespołu. Musisz także być w stanie rozwiązywać konflikty wewnętrzne tak, że zespół może pracować z jedności celu. Conflicts are bound to occur where many qualified people work on the same project, but as the team leader or project manager you must be up to the occasion to resolve tensions and bring things to order.

- Provide integrated functions: As the project manager or team leader, it is your main responsibilities to identify the skills that each stage of the project would require; assign qualified project staff or train any if necessary; keep team members informed of project development and warranted changes; motivate the team members and keep their morale high enough to accomplish what the team is set out to achieve.

Prawa autorskie GISTHEADLINES.COM
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał, i innych treści cyfrowych na tej stronie, nie może być powielana, opublikowany, nadawanie, przerobione lub przekazywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody GISTHEADLINES.COM
Kontakt: hello@gistheadlines.com


Skorzystał z tego postu? Prosimy użyć przycisków udostępniania poniżej, aby udostępnić post na swoich ulubionych serwisach społecznościowych. Aby upewnić się, być na bieżąco z naszymi artykułami, wpisz swój e-mail aby subskrybować.

GET bezpłatne aktualizacje
Umieść swój email, aby uzyskać nowy alert pocztowy