Πώς να διαχειριστείτε και να οδηγήσει μια Ομάδα Έργου

Πώς να διαχειριστείτε και να οδηγήσει μια Ομάδα Έργου

Είστε ένας διαχειριστής έργου, αν έχετε να διαχειριστείτε μια ομάδα να επιτύχει τους στόχους ενός έργου. Σχεδόν κάθε οργάνωση των επιχειρήσεων έχει ένα έργο ή το άλλο στο χέρι, και είναι πάντα επιδιώκουν να επιτύχουν κάτι συγκεκριμένο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο; μπορεί να αναθέσει το έργο-στόχο για το τμήμα πωλήσεων, οικονομική υπηρεσία, τμήμα μάρκετινγκ, μονάδα έρευνας και ανάπτυξης, ή οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία εντός του οργανισμού και είναι καθήκον του επικεφαλής του τμήματος για να βάλει μαζί τα μέλη του προτεινόμενου έργου και ορίσετε ένα επικεφαλής της ομάδας ή του διαχειριστή του έργου από πάνω τους. Ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρει πίσω στο διαχειριστή του έργου και ο ίδιος αναφέρει στο τμήμα της κεφαλής που στις εκθέσεις γυρίσει πίσω στη διαχείριση.

The roles of a team leader or project manager in managing a team to achieve a common goal and purpose are not a mere role, and it calls for great expertise and experience at both managing a people and achieving a set goal. As a project manager or team leader, you must possess some skills and qualities to enable you perform your duties well, and some of these are –

- Have a clear understand of project goals: You are chosen as the project manager or team leader because you definitely or ought to understand the project at hand better. Know the project in and out and understand what the goals and objectives are so that you can devise strategies and allocate resources or assign team members accordingly. You must see more than what others see, and be able to control events and situations as they spiral toward executing the project needs and realising its goals.

- Define clear roles and responsibilities: You must be able to clearly define the roles and responsibilities of each member of your team. Ensure each member knows his roles and responsibilities as far as the project is concerned, and you must also be able to clarify issues as they relate individual responsibilities towards resolving the project’s goals.

- Negotiation and conflict resolution skills: You must possess great negotiation skills and be able to work things around for the team members. You must also be able to resolve internal conflicts so that the team can work with a singleness of purpose. Conflicts are bound to occur where many qualified people work on the same project, but as the team leader or project manager you must be up to the occasion to resolve tensions and bring things to order.

- Provide integrated functions: As the project manager or team leader, it is your main responsibilities to identify the skills that each stage of the project would require; assign qualified project staff or train any if necessary; keep team members informed of project development and warranted changes; motivate the team members and keep their morale high enough to accomplish what the team is set out to achieve.

Copyright GISTHEADLINES.COM
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το υλικό, και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, δημοσίευσε, αναμετάδοση, ξαναγραφεί ή να αναδιανεμηθούν εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από GISTHEADLINES.COM
Επαφή: hello@gistheadlines.com


Επωφελήθηκαν από αυτό το post? Ευγενικά χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ανταλλαγή παρακάτω για να μοιραστείτε τη θέση για το αγαπημένο σας κοινωνικά δίκτυα. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε μείνετε ενημερωμένοι με τα άρθρα μας, εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε.

GET ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Τοποθετήστε το email σας εδώ για να λάβετε νέα θέση σε εγρήγορση