ด้านบน 5 เคล็ดลับในการสร้างรายได้บนสื่อสังคม

How to Make Money on Social Media

Thousands of savvy entrepreneurs and smart folks continue to make good money every day from social media networks like Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram and Google Hangout among others. It is high time you got a piece of the cake and stop wasting your data bundles by idling away without purpose on social media sites. Some people comment on almost everything they see online while some other persons are equally making good money by commenting on select sites. Below are 5 tips on how to make money on the social media networks of today:

Get paid to advertise to your followers and friends: Many companies out there are ready to pay you to market or advertise their products and service to your friends and followers on social media sites. If you have up to 10,000+ friends on Facebook and the same number of friends or followers on LinkedIn, Twitter, Instagram, G+, และคนอื่น ๆ, then you can sure make steady money by promoting these products to them.

Sell your products to a viral market: It is also very possible to create and sell your own products across social media networks, and you can sure promote affiliate links to your networks and make good money from them. ในความเป็นจริง, social media networks are the most powerful online channels for promoting affiliate links or personal products for sale because you already have a relationship with the generality of people across these social sites.

Make money with sponsored tweets: A site like Sponsored Tweets pays people to make sponsored tweets on Twitter, and there are others like that that pay people to mention them in their social media posts and comments. You only need to sign up with two or three of such sites and you’re in good hands to make steady money weekly.

Be a social media manager for clients: Many companies and service providers out there desire a good social media manager who’d carry out effective Public Relations work across these channels. ในความเป็นจริง, some companies desire a good social media manager to manage their social media accounts and profiles and relate with customers and potential clients via these social media networks. You respond to people’s comments and do some positive review or PR works to enable people view your employers in positive lights.

Get paid to comment on forums: You can also get paid to post comments on forums and also respond to comments. You only need to search the internet to apply for such opportunities and make money from commenting or making posts on social media forums instead of just wasting your time and data bundles for nothing.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่