הנה הם הדרכים הטובות ביותר למות מסכן ו איש מסכן


Die a Poor and Wretched Man

There is a book titled Die Broke and authored by Stephen Pollan and Mark Levine, ועל מעיל, המחבר כותב, “The last check I want to write is to the undertaker and it should bounce.” Another commentator on a social network forum made a similar remark: “When I die I want to my last checks to bounce.” And these opinions underlie this question: What is so bad about dying poor? (more…)