Δεν χρειάζεται Business Ideas; Χρειάζεστε προβλήματα των καταναλωτών


Δεν χρειάζεται Business Ideas; Χρειάζεστε προβλήματα των καταναλωτών

Το κεντρικό μήνυμα αυτής της κομμάτι είναι απλή: Σταματήστε να ψάχνετε για επιχειρηματικές ιδέες. Αρχίσει να ψάχνει για τα προβλήματα να λύσει. προβλήματα των ανθρώπων αποτελούν επιχειρηματικές ιδέες και ευκαιρίες. You cannot be a successful entrepreneur if your products do not meet any specific needs – and these needs must be problems that consumers are aware of and are eager to obtain solutions for. (περισσότερο…)