20 שאלות שיש לענות עליהן בצורה נכונה לפני פתיחת עסק


20 שאלות שיש לענות עליהן בצורה נכונה לפני פתיחת עסק

You must really be commended for taking the initiative to start a small business, and you must also be praised for desiring to become a successful entrepreneur. But you stand a great chance of failing in your proposed business unless you answer some business questions correctly. (יותר…)

אתה לא צריך רעיונות עסקיים; אתה זקוק לבעיות לצרכן


אתה לא צריך רעיונות עסקיים; אתה זקוק לבעיות לצרכן

The central message of this piece is simple: Stop looking for business ideas. Start looking for problems to solve. People’s problems constitute business ideas and opportunities. You cannot be a successful entrepreneur if your products do not meet any specific needs – and these needs must be problems that consumers are aware of and are eager to obtain solutions for. (יותר…)

5 Crazy המיליונרים עשו מיליון בדרכי Crazy


5 Crazy המיליונרים עשו מיליון בדרכי Crazy

There is always someone who made several millions in a crazy way, and you too could. People continue to come up with crazy ideas that end up fetching them millions of dollars per year and they end up being celebrated and interviewed on TV because their crazy ideas end up earning them a splendid living. (יותר…)

הנה הם הדרכים הטובות ביותר למות מסכן ו איש מסכן


Die a Poor and Wretched Man

There is a book titled Die Broke and authored by Stephen Pollan and Mark Levine, ועל מעיל, המחבר כותב, “The last check I want to write is to the undertaker and it should bounce.” Another commentator on a social network forum made a similar remark: “When I die I want to my last checks to bounce.” And these opinions underlie this question: What is so bad about dying poor? (יותר…)

10 סיבות מדוע הרעיון העסקי הנוכחי שלך הוא הולכים להיכשל שטוח


business-ideas

עסקים תמיד נכשלים מהסיבות הנכונות ואת מהסיבות הלא הנכונות, ונראה כל העסקים נוטים להיכשל אלא אם לעלות לשים את זה נכון. אם לא תוסיף אמצעי חזק מאוד על הקרקע כדי לעזור לעסק שלך מפני כישלון, it stands a great chance of failing for the following reasons: (יותר…)