10 เหตุผลทำไมคุณไอเดียธุรกิจปัจจุบันจะล้มเหลวแบน

business-ideas

Businesses always fail for the right reasons and for the wrong reasons, and it appears all businesses tend to fail unless you rise to put it right. Unless you put very strong measures on ground to help your business from failing, it stands a great chance of failing for the following reasons:

1. Postponing when to start or launch it: You are making a big mistake if you think next month or next year is the ideal time to launch your business. There is never an ideal time or season to launch any business; the secret to succeeding is starting today…right now. Procrastination is a devil, and you must deal with it…by just starting something today, because the ideal time or moment will never come. They never come, or you’d have started on this current business 10 years ago.

2. Thinking everything is money: Do not make the mistake of thinking that your main problem is capital or money-related. You can always succeed without money, or with as little as $1 or N200 if you care to know. Hundreds of people globally are building multi-million empires from scratches, and you can too. Just be a little smarter.

3. Ignoring the importance of proper documentations: Do not think that your business does not require legal documentations and resources. Be sure to register your company and apply some legal processes to getting things done – this shows you’re serious and you won’t take anything for granted.

4. Wrong hiring processes: The failure of many businesses start from the moment they put together a panel of interviewers for hiring purposes. If the interviewers are inexperienced, they just end up hiring the wrong sort of people who end up harming the business.

5. Emotional disconnections from your customers: It is always a great accomplishment to meet the specific needs of your target consumers, but it a great feeling to develop an emotional connection with them. Many businesses start to die when their owners lose touch with the customers, and the emotional disconnect further drives them apart – and the business turns out the ultimate victim.

6. Inability to handle personal and family problems: Although you are working to be able to take care of your family and other personal needs, these should not in any way hamper your business. When you are unable to balance work and family, then your business or family suffers. Do not allow family or personal problems to overwhelm you while at work, or your work might suffer and you alongside your family also suffer with it.

7. Losing steam halfway: Businesses face issues just as people face personal issues. You mustn’t lose it when your business is undergoing challenges, or your business takes a nosedive and goes under. Your business actually derives strength and steam from you, and if you happen to lose steam or faith in your business, then the business starts to die.

8. Personality and attitudinal problems: You must be careful of your attitudes and how it affects your business; and also be mindful of how the personality and psyches of your workers affect the job. Wrong attitudes to work and personality inadequacies affect business negatively.

9. Getting distracted with customers’ feedback: Customers feedback is either positive or negative. They may come pouring in in positive effusions, and they may come in scalding outbursts. You must learn to deal with them with positivity, or they may end up dealing with you negatively.

10. Ignoring to take care of yourself: Not minding to take care of yourself is a quick way to kill your business. Your health and that of your workers is important to the overall success of your business and it mustn’t be ignored any longer. Watch out after yourselves and you’d live just fine to manage your business and enjoy the rewards of your efforts.

ลิขสิทธิ์ GISTHEADLINES.COM
สงวนลิขสิทธิ์. วัสดุนี้, และเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, อาจจะไม่ทำซ้ำ, การตีพิมพ์, ออกอากาศ, เขียนใหม่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GISTHEADLINES.COM
ติดต่อ: hello@gistheadlines.com


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มใช้งานร่วมกันด้านล่างเพื่อแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

ได้รับการปรับปรุงฟรี
วางอีเมลของคุณที่นี่เพื่อรับโพสต์แจ้งเตือนใหม่

เครดิตภาพ: Andresfranco

แท็ก: